PDF letöltés

Itt vannak az év végi teendők

Tegnapi cikkünkben a vállalkozásokat érintő adófeltöltési kötelezettségekről beszéltünk, de a december 20-i határidő számos bejelentési, változásbejelentési kötelezettséget jelenthet. Vannak olyan esetek, amikor valamely adónemet vagy adókötelezettséget érintő választást kell/lehet bejelenteni az adóhatóság felé.

Áttérések az adózási formák között: kiva, eva és kata

 
Amennyiben az adózó a kiva hatálya alá kíván áttérni 2018. január 1-jétől, úgy az erre vonatkozó bejelentését a ’T203KV jelű nyomtatványon, elektronikus úton kell a NAV felé megtennie 2017. december 31-éig.
A kiva hatálya alá történő bejelentkezését az adózó a bejelentés napjától számított 30 napon belül visszavonhatja a ’T203KV jelű nyomtatványon, a bejelentés visszavonása esetén a kisvállalati adóalanyiság nem jön létre.

Az eva 2018. január 1-jétől történő választása esetén az adózónak erre vonatkozó bejelentését 2017. december 20-áig kell megtennie az erre rendszeresített nyomtatványon az adóhatóság felé. A bejelentés visszavonásának határideje december 20. 
Ha az adóalany például december 1-jén bejelenti, hogy 2018. január 1-jétől az eva alanyaként folytatja tovább működését, és azt december 19-én visszavonja, azt jogszerűen megteheti, december 21-én azonban erre már nincs lehetősége. A bejelentést az állami adóhatósághoz a ’T103, illetve a ’T203 nyomtatványon lehet megtenni.

Amennyiben az adózó úgy dönt, hogy működését 2018. január 1-jétől nem a kiva vagy az eva szabályai szerint kívánja folytatni, úgy az erre vonatkozó bejelentését 2017. december 1–20. között tudja jogszerűen megtenni. A határidő jogvesztő.


Az adózó, ha működését 2018. január 1-jétől a kata hatálya alatt kívánja folytatni, erre vonatkozó bejelentését a NAV felé 2017. december 31-éig teheti meg az erre rendszeresített nyomtatványon. 
Már működő egyéni vállalkozás választását a ’T101E jelű nyomtatványon, a már működő egyéni cég, bt., kkt. a ’T201T jelű űrlapon teheti meg. Az adóalanyiság választásával kapcsolatos nyilatkozatot az adózó az adóhatósági határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonhatja.
A kata választásával egyidejűleg az adóalanynak kötelező bejelentenie azon magánszemély tagját vagy tagjait, aki/akik kisadózóként látják majd el tevékenységüket (ide tartozik a személyes közreműködés, megbízási szerződés alapján végzett vezető tisztségviselői vagy más tevékenység, de nem tartozik ide a tag munkaviszonyban végzett tevékenysége). 
A kata hatálya alá bejelentkező adóalanynak legalább egy fő kisadózót be kell jelentenie.

A kata hatálya alól való kijelentkezésre vonatkozó változásbejelentés a hónap utolsó napjáig tehető meg, tehát, ha az adózó 2018. január 1-jével már nem kíván a kata alanya lenni, az erre vonatkozó bejelentését 2017. december 31-éig teheti meg.

Fontos megjegyezni, hogy az adónemek közül a kata és a kiva év közben is választható, a bejelentés hónapját követő hó első napjával kerül a bejelentő adóalany a választott adónem hatálya alá. 
Viszont a kijelentkezés kiva és eva esetében csak év végén (december 20-áig) a következő évre vonatkozóan lehetséges. Ez a kata esetén akár év közben is, bármely hónapban érvényesen megtehető, ekkor a kataalanyiság a kijelentkezés hónapjának utolsó napjával szűnik meg. 


Bejelentések, választások az általános forgalmi adóban

Alanyi adómentesség választása esetén a naptári év utolsó napjáig (jelen esetben 2017. december 31-éig) történő bejelentés esetén az alanyi adómentes státusz 2018. január 1-jével jön létre.

Amennyiben az adózó a pénzforgalmi elszámolást választja, azt szintén a következő naptári évre teheti meg tárgyév utolsó napjáig (bejelentés 2017. december 31-éig, pénzforgalmi elszámolás alkalmazása 2018. január 1-jétől). Ha az adóalany továbbra is választásának megfelelően kíván továbbműködni, a bejelentést nem kell évente megismételni.

A bejelentés előfeltétele mindkét esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) rögzített feltételeknek való megfelelés.

Az alanyi adómentesség, vagy a pénzforgalmi elszámolás következő naptári évre vonatkozó megszüntetését az adóalany a megelőző naptári év utolsó napjáig jelentheti be.

Ingatlanhasznosítási tevékenységgel összefüggő választás

A belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak lehetősége van arra, hogy a főszabályként adómentes ingatlanértékesítéseit, ingatlanbérbeadását az áfatörvény 86. § szerinti mentesség helyett adókötelessé tegye. A választás joga külön-külön, illetve együttesen is gyakorolható, vagyis választhatja, hogy csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra vagy együttesen a lakóingatlannak minősülő és nem minősülő ingatlanokra egyaránt választja az adókötelessé tételt. 
Az erre vonatkozó bejelentést a naptári év utolsó napjáig teheti meg, melytől a választás évét követő ötödik év végéig nem térhet el.