PDF letöltés

Innovációs járulék újratöltve

Több ezer kis-és középvállalkozást érinthet az a tavalyi törvénymódosítás, melynek hatására idén újra innovációs járulékfizetővé válhat. A járulék első előlegének bevallási és befizetési határideje április 23-a.

A változás egy, a tavalyi nyári adócsomagban szereplő „apró” módosításból adódik, ugyanis az innovációs járulék kötelezettség megállapításához ismét csoportszinten kell figyelembe venni a kis-és középvállalkozások mutatóit.

A korábbi szabályozás értelmében a mikro-és kisvállalkozások mutatóit csak az adott cég szintjén kellett vizsgálni, így a multinacionális nagyvállalatok leányvállalatai mentesülhettek az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól, amennyiben a létszámuk nem érte el az 50 főt, és sem az árbevételük, sem a mérlegfőösszegük nem haladta meg a 10 millió eurót. Ilyen helyzetben voltak azok a magyar tulajdonosok is, akik adózási vagy egyéb megfontolásból tartottak fenn több társaságot.

Idén azonban – legkésőbb az április 23-i határidőig – már az egyes, úgynevezett partner- és kapcsolódó vállalkozások adatait együttesen kell értékelni – sokszor nem egyszerű képletek alapján. Ez alapján dől el, hogy az adott társaságnak kell-e innovációs járulékelőleget fizetni. A járulék összegét az idei várható számok alapján kell meghatározni áprilisban és júliusban. A későbbi előlegek, valamint az év végi kötelezettségek mértékét pedig új, az akkor ismert adatok alapján kell majd újraszámolni.

Az innovációs járulék alapját a helyi iparűzési adó számításával közel megegyező módon kell számolni. Az innovációs járulék és egyben az iparűzési adó alapját a kimutatott nettó árbevétel adja, melyet csökkenteni lehet az anyagköltséggel és az eladott áruk beszerzési értékével, valamint a közvetített szolgáltatások és úgynevezett alvállalkozói teljesítések értékével. Szintén le lehet vonni az adóalapból az alapkutatás, alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költését. A járulék adókulcsa 0,3 százalék. Mindezek következtében a kötelezetté vált vállalkozások a legtöbb esetben több millió forintos adóteherrel is számolhatnak.

Az innovációs járulékból közel 82 milliárd forintot vár idén a kormányzat, mely 10 százalékos bevétel növekedést jelenthet a tavalyihoz képest. Az innovációs járulékból befolyt bevételek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapba folynak be.

A KSH legfrissebb adatai szerint jelenleg közel 6200 olyan vállalkozás működik, melyek legalább 50 főt foglalkoztatnak.