PDF letöltés

Hogyan adózik 2019-ben a minimálbér és a garantált bérminimum

Hosszú egyeztetés után december 30-án született meg a döntés a minimálbér és a garantált bérminimum 2019-től érvényes összegéről. Foglaljuk össze, hogyan alakulnak a tavalyi évhez viszonyítva az idén a közterhek a munkaviszonyban foglalkoztatottaknál, az egyéni és társas vállalkozásban.

Közterhek munkaviszonyban, minimálbér esetén

 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a minimálbér 2019. január 1-jétől havi bruttó 149 ezer forint, míg a garantált bérminimum 2019. január 1-jétől havi bruttó 195 ezer forint.

Munkaviszonyban, teljes munkaidőben, minimálbéren foglalkoztatott munkavállaló esetén a közteherfizetés a következőképpen alakul:

Szja-előleg/járulék/szocho

munkavállaló esetén

2018. év (minimálbér havi bruttó 138 000 forint)

2019. év (minimálbér havi bruttó 149 000 forint)

Különbség 2018. évhez viszonyítva, Ft

szja-előleg

20 700

22 350

+ 1 650

nyugdíjjárulék

13 800

14 900

+ 1 100

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

  4 140

4 470

+    330

természetbeni egészségbiztosítási járulék

  5 520

5 960

+    440

munkaerőpiaci járulék

  2 070

2 235

+    165

nettó bér

91 770

99 085

+ 7 315

szociális hozzájárulási adó

26 910

29 055

+ 2 145

Összegezve: 2019-ben a minimálbért kereső munkavállaló 3 685 forinttal több közterhet fizet, de a minimálbér növekedése kapcsán a nettó jövedelme 7 315 forinttal nő, a munkáltató pedig havi 2 145 forinttal több szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.

Közterhek munkaviszonyban garantált bérminimum esetén

Szja előleg/járulék/szocho

munkavállaló esetén

2018. év (garantált bérminimum havi bruttó 180 500 forint)

2019. év (garantált bérminimum havi bruttó 195 000 forint)

Különbség 2018. évhez viszonyítva, Ft

szja előleg

27 075

29 250

+ 2 175

nyugdíjjárulék

18 050

19 500

+ 1 450

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

   5 415

5 850

+    435

természetbeni egészségbiztosítási járulék

7 220

7 800

+    580

munkaerőpiaci járulék

   2 707,5

2 925

+    217,5

nettó bér

120 032,5

129 675

+ 9 642,5

szociális hozzájárulási adó

 35 197,5

38 025

+ 2 827,5

Összegezve: 2019-ben garantált bérminimumot kereső munkavállaló 4 857,5 forinttal több szja-előleget és járulékot fizet, míg a garantáltbér növekedése kapcsán a nettó jövedelme kerekítve 9 640 forinttal nő, a munkáltató pedig havi 2 827,5 forinttal több szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.

 

Egyéni és társas vállalkozó esetén

 

Egyéni és társas vállalkozóként a járulék-, és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség legalább – az úgynevezett minimális alapok után – az alábbiak szerint áll fenn:

♦       nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bér,
♦       egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bér másfélszerese,
♦       szociális hozzájárulási adó minimális alapja legalább a minimálbér/garantált bér 112,5 százaléka. 

Közterhek egyéni és a társas vállalkozónál (vállalkozásnál) minimálbér esetén

Járulék/szocho

egyéni-, társas vállalkozás esetén

2018. év (minimálbér havi bruttó 138 000 forint)

2019. év (minimálbér havi bruttó 149 000 forint)

Különbség 2018. évhez viszonyítva, Ft

nyugdíjjárulék

13 800

14 900

+ 1 100

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

 6 210

  6 705

+    495

természetbeni egészségbiztosítási járulék

8 280

  8 940

+    660

munkaerőpiaci járulék

3 105

  3 352,5

+    247,5

szociális hozzájárulási adó

   30 273,75

  32 686,88

+ 2 413,13

 

 

Közterhek egyéni és a társas vállalkozónál (vállalkozásnál) garantált bérminimum esetén 

Járulék/szocho

egyéni-, társas vállalkozás esetén

2018. év (garantált bérminimum havi bruttó 180 500 forint)

2019. év (garantált bérminimum havi bruttó 195 000 forint)

Különbség 2018. évhez viszonyítva, Ft

nyugdíjjárulék

18 050

19 500

+ 1 450

pénzbeli egészségbiztosítási járulék

     8 122,5

8 775

+    652,5

természetbeni egészségbiztosítási járulék

10 830

11 700

+   870

munkaerőpiaci járulék

     4 061,25

4 387,5

+  326,25

szociális hozzájárulási adó

39 597,2

42 778,13

+3 180,93

 

Az egészségbiztosítási ellátások változásai

 

Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján

♦      táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
♦      a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátás

2018. évi felső határ

2019. évi felső határ

Különbség 2018. évhez viszonyítva, Ft

       Táppénz

9 200 forint/nap

9 933 forint/nap

+      733 forint

Gyermekgondozási díj

193 200 forint/hó

208 600 forint/hó

+ 15 400 forint