PDF letöltés

Határidő ide vagy oda, mindenki figyeljen a részletekre

Bár a veszélyhelyzetre való tekintettel lehetősége van az adózóknak a társasági adóra vonatkozó kötelezettségük szeptember 30-ig történő teljesítésére, de nem mindenkinek érdemes várni, hanem bizonyos érdekek úgy kívánhatják, hogy tartsa a június 2-i határidőt. Akár élünk ezzel a lehetőséggel, akár nem, még van idő biztosra menni, hogy minden szabálynak megfeleljen az adóalap levezetésünk.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – azon kevésbé egyértelmű adóalap korrekciós tételeket beszéljük át, melyek alkalmazása kiemelt figyelmet igényel mind a vállalkozások, mind az adózással foglalkozó szakemberek részéről.

Készletek értékvesztésének tao elszámolása

Főleg a külföldi vállalatcsoportok magyar leányai készleteinél használatos az értékvesztés forgási sebesség alapján történő elszámolása. Bár ennek a módszernek hazánkban nincs jogszabállyal alátámasztott háttere, a tapasztalatok szerint ezt közülük sokan ún. páros módosító tételként ( értékvesztés elszámolásával növeli, visszaírásával csökkenti az adózás előtti eredményt) használják. Az így alkalmazott csökkentő tétel alapos megfontolást és szakértővel történő egyeztetést igényel.

Szabadságok, bónuszok és a céltartalék tao hatása

Szintén gyakori a nemzetközi vállalatcsoport tagjaként működő társaságok esetében – ahol a mérlegkészítés napja a konszolidáció miatt korai időpontra esik -, hogy még bizonytalan az előző évi ki nem vett szabadságok, illetve bónuszkifizetések számviteli kezelése. Amennyiben a beszámoló készítéséig ezek összege még bizonytalan és így céltartalékként kerül kimutatásra, akkor a kapcsolódó ráfordítással meg kell növelni a társasági adó alapot

Ellenőrizni kell a partner engedélyét

Amennyiben olyan szolgáltatást veszünk igénybe, például munkaerő-kölcsönzést, vagy őrző-védő szolgáltatást, amely engedélyköteles tevékenység, meg kell győződnünk arról, hogy a partnerünk ténylegesen rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel. A költségként való elszámolás elengedhetetlen feltétele ugyanis, hogy a partner cég jogosult legyen e tevékenységek végzésére. E nélkül ugyanis meg kell növelnünk az adóalapot a szolgáltatás ellenértékével.

Munkaerő állomány kapcsán igénybe vehető kedvezmények ellenőrzése

Az adókalkuláció során célszerű lehet feltérképezni a munkaerő állományt, hiszen megváltozott munkaképességű személy és/vagy tanuló foglalkoztatása, illetve továbbfoglalkoztatása esetén – amennyiben minden feltétel fennáll –az adóalap a bér meghatározott összegével csökkentő.

Jogdíj tao vonzata

Adóalap csökkentő tételként vehető figyelembe jogdíjból származó nyereség 50 százaléka. Fontos a kellően alátámasztott dokumentáció, hiszen nem minden jogilag jogdíjnak minősülő díj érvényesíthető adóalap csökkentő tételként a Tao-ban.

Az árfolyamkülönbözet kezelése

Amikor az adózó a nem realizált árfolyamkülönbözettel korrigálja adóalapját figyelemmel kell lenni arra, hogy az előző évben elszámolt csökkentő tétel – amennyiben az halasztott adófizetési kötelezettséggel érintett devizás eszközhöz vagy devizás hosszú lejáratú kötelezettséghez kapcsolódott és az adózó könyveiből kikerült, az ahhoz kapcsolódó, előző évben adóalap csökkentésre figyelembe vett részt, növelő tételként szükséges visszakorrigálni.

Az értékcsökkenési leírás speciális szabályai

Az értékcsökkenési leírás tervezésével szintén befolyásolható az adóalap. A Tao. tv. több választási lehetőséget biztosít az adózók számára annak érdekében, hogy védjék nyereségüket, vagy akár kevesebb adót fizessenek be. Gondoljunk ilyenkor például a következőkre: a kizárólag film- és videógyártást szolgáló gépekre és berendezésekre vonatkozó gyorsított leírás lehetőségére, a szabad vállalkozási zónákban üzembe helyezett eszközökre, vagy a bérbe adott ingatlanokra vonatkozó szabályokra. A célnak megfelelően tekintsük át a tárgyi eszköz kartonokat, hátha van olyan berendezésünk, amelynek esetében kedvezőbb leírási kulcsot is alkalmazhatunk.

Kapcsolt felek közti tranzakciók

Kiemelt figyelemmel kell lenni, ha két cég között követelés engedményezésre kerül sor, ugyanis számos esetben elfordul, hogy az adóhatóság átminősíti az ügyletet követelés elengedéssé. Ez főleg a kapcsolt vállalkozásoknál okoz problémát, hiszen többlet adófizetést jelent, ezért az engedményezés alátámasztása jogi oldalról is kiemelkedő fontosságú.

Szintén érdemes megvizsgálni, hogy voltak-e olyan költségként, ráfordításként elszámolt tételek az adóévben, amelyek alátámasztása nem megfelelő vagy hiányos. Ebben az esetben ugyanis a kapcsolódó összeg nem a vállalkozás érdekében felmerültnek minősül társasági adó szempontból, és meg kell vele növelni az adóalapot.

Érdemes tehát az adóbevallás készítése során alaposan átgondolni, hogy az adott vállalkozás üzleti évében milyen adóalap módosító tételeket érintő gazdasági események merültek fel, ugyanis a módosító tételek igen sokrétűek és nem biztos, hogy minden évben felmerülnek.