PDF letöltés

Fontos! Új jelentési kötelezettség a munkáltatóknak

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal a honlapján található közleményben hívja fel a munkáltatók figyelmét arra, hogy az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján új jelentési kötelezettség terheli azokat a munkáltatókat, ahol a munkavállalóktól jövedelem letiltás van folyamatban.

A letiltás kézbesítését követő 15 napon belül - ha a letiltás elektronikus úton érkezett, akkor elektronikus úton - az adós egyidejű tájékoztatása mellett tájékoztatnia kell az adóhatóságot a havonta letiltható jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló körülményekről, különösen a folyósított jövedelem összegéről, valamint az azt terhelő egyéb végrehajtói letiltásokról. A jövedelem letiltás visszaigazolására a VHJOV űrlap szolgál.

Ezen felül szintén a VHJOV űrlapon nyílik lehetőség arra is, hogy munkáltatók a letiltható jövedelem összegét befolyásoló körülményekről, illetve a letiltható jövedelem összegének a változásáról a letiltás teljes időtartama alatt, az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton tájékoztathassák az adóhatóságot.

A VHJOV űrlap elektronikus úton történő benyújtásának feltétele, hogy a munkáltató, illetőleg a munkáltató képviselője, meghatalmazottja megfelelő EGYKE jogosultsággal (Valamennyi a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás, kérelem, beadvány, nyilatkozat – H/39.) rendelkezzen. A munkáltató/ügyfél nevében eljárni kívánó állandó meghatalmazott, megbízott, illetve egyéb – jogszabályon alapuló – képviselő személyét az erre a célra szolgáló EGYKE adatlapon kell bejelenteni az első ügyintézés előtt legalább 15 nappal.

Az adatlapot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, melynek elérési útvonala:

http://www.nav.gov.hu / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Egyszerű keresés / Összetett keresés /  VHJOV

A VHJOV űrlap benyújtása:

A VHJOV űrlap benyújtható ügyfélkapun, hivatali kapun és cégkapun is. A benyújtáshoz az alábbi feltételek megléte szükséges:

  • a benyújtó személynek ügyfélkapus regisztráció,
  • a benyújtó személy részére a munkáltató által kiállított, érvényes, állandó meghatalmazás (EGYKE nyomtatvány), mely kitöltésében a munkáltató székhelye szerint illetékes NAV igazgatóság tud segítséget nyújtani,
  • az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram (ÁNYK) letöltése és telepítése,
  • a VHJOV űrlap letöltése és telepítése.