PDF letöltés

Fiatalok, vállalkozzatok támogatással!

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodás keretében célul tűzte ki a 30 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését, amely azt jelenti, hogy Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro- kisvállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti, egyes esetekben 30 év feletti fiataloknak vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A GINOP-5.2.3.16. pályázat keretében a támogatást igényelheti a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év közötti álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás. A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Fontos, hogy a pályázók az adott régióban szereplő lakcímmel rendelkezzenek.

A Felhívás meghirdetésekor a pályázat forrása (keretösszege) összesen 2,9 milliárd Ft, az alábbi – régiók szerinti – megoszlásban:

Közép-Dunántúl – 390 674 000 Ft , Nyugat-Dunántúl – 345 596 000 Ft , Dél-Dunántúl – 270 466 000 Ft , Észak-Magyarország – 510 881 000 Ft , Észak-Alföld – 811 399 000 Ft , Dél-Alföld – 570 984 000 Ft

A fenti összegből – amennyiben a pályázó a feltételeknek megfelel – egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektje minimum 2 000 000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3 000 000, azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. Ebből az összegből támogatási előleg igénylésére is lehetőség van, ennél fogva amennyiben az ezzel kapcsolatos feltételeknek megfelel a vállalkozás, abban az esetben a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget kaphat.

Azonban fontos feltétel, hogy a támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek vállalniuk kell, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A pályázat kétlépcsős

A teljes pályázati program két lépcsőben valósul meg. Az első részben képzési programokon vehetnek részt a fiatalok, amelynek segítségével a vállalkozás elindításához szükséges kompetenciákat szerezhetik meg jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezési területeken. Ezáltal betekintést nyernek a vállalkozási típusokba és képessé válnak önállóan megtenni az első lépéseket vállalkozóvá válásuk útján. Segítséget kapnak továbbá üzleti tervük elkészítéséhez és külön mentor is foglalkozik velük annak érdekében, hogy jogszerűen és adótudatos állampolgárként tudjanak működni valamennyi területen.

Ezt követi a pályázati program második lépcsőfoka, amelynek keretében már elfogadott üzleti tervvel és megalapított vállalkozással kell rendelkeznie a fiatalnak ahhoz, hogy a vissza nem térítendő támogatási összeget elnyerhesse. Ehhez további feltétel, hogy 10% önrésszel kell rendelkeznie, valamint a támogatás kizárólag az üzleti tervben szereplő költségei támogatására folyósítható.

 

A fentieken túl a GINOP-5.1.9.17. számú pályázat a 30 év felettiekre is koncentrál

Ezt a pályázatot azon képzést-mentorálást szervező támogatott cégek számára hirdették meg, akiknek a képzésein első lépésként részt kell vennie a fiataloknak, amennyiben vissza nem térítendő támogatásra pályáznak.

A pályázat célcsoportja két részből áll:

a) Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők; A programba bevont fiatalok legalább 30%-át a 18-25 év közötti fiatalok alkotják. A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.

b) Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők

A fenti pályázók a programba vonáskor más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezhetnek.

Hasonlóan az előző pályázathoz, a résztvevőknek ebben az esetben is különböző képzési programok állnak rendelkezésére a vállalkozás megalapításához és fenntartásához szükséges tudás megszerzése céljából. Ebben a körben azonban már a visszatérítendő támogatások igénybevétele is szóba jöhet, így a szolgáltató abban is segít a vállalkozásnak, hogy felkutassák, a program keretein belül és azon felül milyen piaci eszközökkel lehetséges az induló vállalkozást támogatni önfoglalkoztatás és a vállalkozás önfenntartása érdekében (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok). A konstrukció szakmai tartalma továbbá kiegészül a visszatérítendő és vissza nem térítendő források kombinált felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tanácsadással is. 

A rendelkezésre álló forrás jelen esetben 6 milliárd forint, amely szintén régiós bontásban elérhető, az alábbiak szerint.

Régió

Fiatalokra allokált forrás (Ft)

Álláskeresőkre allokált forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Közép-Dunántúl

  406 803 461

220 908 941

627 712 402

Nyugat-Dunántúl

470 036 071

189 093 428

659 129 499

Dél-Dunántúl

663 451 842

365 269 422

1 028 721 264

Észak-Magyarország

733 692 811

385 459 579

1 119 152 390

Észak-Alföld

930 515 923

472 422 018

1 402 937 941

Dél-Alföld

795 499 892

366 846 612

1 162 346 504

Ezen kívül elérhető még a GINOP-5.2.7.17. számú pályázat, szintén 18-30 év közötti fiatalokra vonatkozóan, továbbá a GINOP-5.1.10.17. számú program, amely pedig a 30 év feletti álláskeresőkre koncentrál, az eddigiektől annyi különbséggel, hogy amíg ott a megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a lehetett, addig ezeknél már 100%- os a támogatási intenzitás. Azonban fontos tudni, hogy ez utóbbiak kizárólag a fejletlen régiókra kerültek kiírásra, így ez a program (előzőekhez hasonló tartalommal) csak Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon, Nyugat Dunántúlon és Közép-Dunántúlon érhető el.