PDF letöltés

Év végéig nyilatkozniuk kell a kapcsolt vállalkozásoknak

December 31-ig kell nyilatkozniuk a CbC (Country-by-Country) jelentésben érintett hazai vállalkozásoknak annak érdekében, hogy elkerüljék a jelentős nagyságú adóhatósági büntetést. A tavaly bevezetett rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak is érdemes figyelmet fordítaniuk, akik még tavaly nem estek a kötelezettség hatálya alá, viszont az év közben történt változásokra tekintettel érintettek lehetnek a nyilatkozattételben.

A 2017-ben bevezetett országonkénti jelentés az új típusú háromszintű transzferár nyilvántartás egyik eleme, amely a multinacionális vállalatcsoportok működésének megismerését és a különböző adókockázatok feltérképezését segíti az adóhatóságok számára. A nyilvántartási rész legfőbb célja, hogy azon országok adóhatóságai, ahol a vállalatcsoport egyes cégei adóalanyok, nagyobb rálátással bírjanak a multinacionális vállalatcsoport egészére.

Az adatszolgáltatási kötelezettség csak azt a vállalatcsoportot érinti, amelynek az adatszolgáltatás évét megelőző pénzügyi év összevont (konszolidált) beszámolójában a bevétel elérte a 750 millió eurós (valamivel több mint 240 milliárd forint) összeget.

Az érintett multinacionális nagyvállalatoknál - a törvény értelmében – elsődlegesen a végső anyavállalat kötelezett a jelentés benyújtására. Így amennyiben egy magyar vállalkozás a hazánkban is működő vállalatcsoporton belül a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat szerepét tölti be, akkor a NAV-nak szükséges benyújtani a jelentést a 18CBC nyomtatvány kiöltésével.

Fontos figyelembe venni azt is, hogy ha a cégcsoport magyar csoporttagja a kijelölt anyavállalat szerepét tölti be vagy önállóan jelentésre kötelezett csoporttagnak minősül, szintén jelentési kötelezettsége keletkezik. Ekkor a adatszolgáltatási kötelezettségen kívül egy külön nyomtatványon (19T201T) azt is szükséges bejelenteni, hogy a magyar csoporttag milyen minőségben teljesíti az adatszolgáltatást.

Mindenképpen nyilatkozni kell!

Rendkívül fontos, hogy abban az esetben is keletkezik bejelentési és változásbejelentési kötelezettsége a magyar vállalkozásnak, ha nem kötelezett az adatszolgáltatás benyújtására, ugyanis ezen nyilatkozaton kell bejelenteni a riport leadásával megbízott csoporttag nevét, valamint az érintett csoporttag adóügyi illetőségét. A bejelentéseket változásbejelentésként a „19T201T Bejelentő és változásbejelentő” B06 lapján kell megtenni.

Ezt a bejelentő lapot – függetlenül attól, hogy történt-e változás az országonkénti jelentést benyújtó személyében – az adózónak minden évben ki kell tölteni és be kell nyújtani az adóhatósághoz, valamint 30 napon belül jelezni kell azt is, ha változás következik be a bejelentett adatokban. A jelentés csúszása, vagy annak hibás kitöltése, valamint a változás határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén a NAV akár 20 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat.

Az érintett cégeknek tehát folyamatosan figyelemmel kísérnie a csoporton belül felmerülő - az adatszolgáltatási kötelezettséggel, a kötelezettség minőségével (anyavállalatként, helyettes anyavállalatként vagy önállóan jelentésre kötelezettként), az adatszolgáltatás pénzügyi évével, illetve az adatszolgáltató személyével (melyik vállalkozás nyújtja be a CbC jelentést) – változásokat.