PDF letöltés

Értékelte a NAV a tavalyi jövedelemadó-bevallásokat

A 2018. augusztus 6-ig benyújtott jövedelemadó-bevallások alapján értékelte a NAV a 2017.évi személyi jövedelemadó bevallások legfontosabb paramétereit, figyelembe véve az adóévet érintő jogszabály változásokat.

A jövedelemadózást érintő legfontosabb jogszabályi változások tekintetében, egyrészt emelkedett a családi adóalap kedvezmény összege két eltartottat figyelembe véve, másrészt megszűnt a munkáltatói adómegállapítás és az adóhatóság általi adóbevallási tervezetek készítése kiterjedt a mezőgazdaági őstermelőkre és az általános forgalmi adó köteles magánszemélyekre is. Valamint egyéb változások is hatásai is érezhetőek voltak, például a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, a szociális hozzájárulási adó csökkenése, vagy a KATA értékhatárának felemelése.

Bevallások számszerűsítve

Az adóhatóság a 2017. adóévre vonatkozóan összesen 5.027 magánszeméllyel kapcsolatosan dolgozott fel személyi jövedelemadó bevallást. A feldolgozott bevallásokat a jogszabályi változásokon kívül számos tényező befolyásolta. Ide tartoznak például a munkaerő-piaci tartalékok fokozatos kimerülése, az adómentességi határok emelkedése, az adózói létszám növekedése, ezzel párhuzamosan az egyéni vállalkozók számának csökkenése.

A 2017.adóévet érintően 4.729 ezer magánszemély vallott valamilyen összevonás alá eső jogcímen jövedelmet, amely 12,7 %-kal, azaz 1.400,7 milliárd Ft-tal haladta meg az előző évi adatot. Az összevonás alá eső jövedelem jogcímeken belül legmeghatározóbb csoportot képvisel a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, mely a 2017.adóévi összes összevont jövedelem 96,3 %-át, vagyis 11.988,7 milliárd Ft-ot jelent.

Adóalapot és adót csökkentő kedvezmények

Az összevont adóalapot csökkentő kedvezmények közül az első házasok kedvezménye címén 82 ezer adózó csökkentette az összevont adóalapját, összesen 21,7 milliárd Ft összegben.

A családi adóalap-kedvezmény igénybe vételével 1.099 ezren éltek, ez összességében 1.545,3 milliárd Ft-ot jelentett. Családi járulékkedvezményt pedig 56,3 milliárd Ft összegben érvényesítettek.

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezményeket 45,4 milliárd Ft értékben vallottak be a magánszemélyek. Ezek közül kiemelkedően, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba, a nyugdíjelőtakarékossági számlákra és a nyugdíjbiztosítási szerződésekre történő befizetések alapján az összevont adóalap utáni adó terhére 709 ezer adózó összesen 28,1 milliárd Ft összegben nyújtott be rendelkező nyilatkozatot.

Elkülönülten adózó jövedelmek

2017.évben elkülönülten adózó jövedelmet az összes bevalló 6,5 %-a 327 ezer magánszemély tüntetett fel bevallásában. Ezek közül 70,4 %-os részarányával továbbra is az osztalék címén megszerzett jövedelem volt a legjelentősebb külön adózó jövedelem jogcím. Az előző évihez hasonlóan 2017-ben is a tételes költségelszámolást alkalmazó egyéni vállalkozók által kimutatott osztalékalap volt a rangsorba a második 92,3 milliárd Ft-os összeggel, valamint 7,9 %-os részaránnyal. A harmadik helyet 88,5 milliárd Ft-tal, illetve 7,6 %-os súllyal újfent az árfolyamnyereségből származó jövedelem foglalta el.

Az ingatlan adás-vételből származó jövedelem soron összességében 68,3 milliárd Ft került bevallásra, míg ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből 54,3 milliárd Ft összegű jövedelme keletkezett a bevallóknak.

Az összevonás alá eső és a külön adózó jövedelmeket összesítve az a következtetés vonható le, hogy a magánszemélyek a 2017. adóévre az előző évinél 1.523,6 milliárd Ft-tal több. összesen 13.067,8 milliárd Ft összes jövedelmet vallottak.

A teljes jövedelemadó kötelezettség alakulása

Az adókötelezettség országos összesen volumene – korrigálva az összevont adóalap utáni adó terhére történő rendelkezésekkel is – 1.773,1 milliárd Ft-ban szerepel a bevallásokban. Mivel az adóterhelések tekintetében a tárgyidőszakban nem következett be jelentős változás, ezért az összes jövedelem adóterhelése nem mutatott számottevő változást az előző évihez viszonyítva.