PDF letöltés

Drága banki szolgáltatások, még jobban profitáló magyar bankok

Magyarországon drága a bankolás! Ezt a tényt, már több nemzetközi összehasonlító adat is alátámasztja, viszont már az MNB sajtóközleményéből hivatalosan is olvashatjuk, hogy tavaly is nagyon kaszált a magyar bankszektor.

A Magyar Nemzeti Bank sajtóközleményben tette közzé a magyar bankszektor 2018-ban elért konszolidált szintű eredményét, mely 645,3 milliárd forintos nettó tárgyévi árbevételt jelent,

Az 56,6 milliárd forintos növekményben domináns szerepe van a működési bevétel 19,0 százalékos növekményének, amelynek valamennyi kiemelt komponense magasabb lett 2018-ban, mint 2017-ben. A működési bevétel növekedéséhez 43 százalékkal járult hozzá az úgynevezett egyéb működési eredmény, 26,2 százalékkal a kamateredmény növekménye.

A működési bevétel többletével szemben áll a működési költségek 15,4 százalékos, 176 milliárd forintos emelkedése. A nettó tárgyévi eredményt mérsékelte az értékvesztés és céltartalék-képzés: az előző évi 18,2 milliárd forintos értékvesztés és céltartalék-felszabadítással szemben a tárgyévben nettó 57,6 milliárd forintos értékvesztés és céltartalék képzés történt.

A mutatószámok a következőképpen alakultak:

  • A növekvő saját tőke- és eszközállománnyal összhangban, a magasabb eredmény nem párosul a jövedelmezőségi mutatók számottevő emelkedésével: az évesített tőkearányos jövedelmezőség (RoE) 13,2 százalékról 13,4 százalékra nő.
  • Az eszközarányos jövedelmezőség (RoA) pedig lényegében 1,5 százalékon stagnált, miközben a költség-hatékonyság kismértékben javult.
  • A költség/bevétel hányados (CIR) 64,8 százalékról 62,8 százalékra csökkent.

 A veszteséges bankok száma a 2015 óta 14-ről 3-ra csökkent, míg az 1 százalék fölötti eszközarányos nyereséget elérő bankok száma 9-ről 12-re emelkedett.

A Magyar Nemzeti Bank már többször hangoztatta, hogy a magyar ügyfelek kimagaslóan sokat fizetnek a banki szolgáltatásokért.