PDF letöltés

Családi kedvezmény és az érettségi

A júniusi sikeres érettségi a családi kedvezmények szempontjából is fontos dátum, hiszen az érettségizett gyerekek után júliustól már nem jár a kedvezmény. Azonban, ha a gyermek továbbtanul, a létszám meghatározásának szempontjából fontos lehet!

Családi kedvezmény addig jár, amíg a gyermek után családi pótlékot folyósítanak.

Érettségit követően a családi pótlékot csak a tanév végéig, azaz június végéig folyósítják, tehát júliustól már nem. A jogszabály szerint ugyanis a családi pótlék a tankötelezettség teljes időtartamára jár (ez ma már a 16. év betöltését jelenti), illetve addig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20. életévét.

Fontos tudni, hogy az OKJ-s képzés esetén még tovább jár tovább a kedvezmény, itt a 20. életév betöltése lesz majd a szűk keresztmetszet.

Lényeges azonban, hogy a gyermek az egyetem alatt még minősülhet eltartottnak:

„a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe vehető az a gyermek, aki köznevelési intézmény tanulója (magyarul középiskolás), vagy felsőfokú intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben résztvevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.”


Rendszeres jövedelem alatt a legalább három egymást követő hónapban keletkezett, a mindenkori havi minimálbér összegét meghaladó jövedelmet tekintjük. (Erre főleg a nyári diákmunka idején érdemes figyelni.)

 

Családi kedvezmény lemondása


A családi adókedvezménnyel kapcsolatosan minden év januárjában nyilatkozunk munkáltatónknál, hogy mennyit szeretnénk évközben érvényesíteni. A gyerek érettségije után viszont új helyzet áll elő. Júliusban új nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónál, jelezve, hogy júliustól már másképp jár az adókedvezmény.

A középiskolák elméletileg lejelentik az Államkincstár felé az érettségiző gyerekeket, így a családi pótlék folyósítása már júliustól a csökkent összegben történik. Ha véletlenül mégis teljes összegben érkezik meg a támogatás, akkor azt a szülőnek kell jelezni az államkincstár felé. Ha ez későn történik meg, akkor az összeget kamatostul kell visszafizetni.