PDF letöltés

Az egyéni vállalkozó hogyan számolhatja el a személyautó költségeit

Az egyéni vállalkozó a székhelye és a telephelye között – a munkába járáshoz – személygépkocsit használ. Felmerül a kérdés, hogyan számolhatja el az autóval kapcsolatosan felmerült üzemanyag, karbantartási és amortizációs költségeket? Mi a helyzet akkor, ha az egyéni vállalkozó a családtagja autóját használja?

Saját tulajdonú személygépkocsinak minősül a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő személygépkocsi is. A Ptk 8:1. § szerint „közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér”.
Amennyiben a családtag nem tartozik az előzőekben felsorolt személyek körébe, akkor a nem saját tulajdonban lévő személygépkocsira vonatkozó költségelszámolási szabályokat kell alkalmazni. Ez a szabály vonatkozik az üzembentartóra is.

Üzemanyagköltség útnyilvántartás vezetése mellett számolható el a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével, nincs jelentősége annak, hogy kinek a tulajdonában van a személygépkocsi.

Amortizációt csak akkor lehet elszámolni átalányban, ha a személygépkocsi saját tulajdonban van. Ilyen esetben a bevétel 1 százalékáig számolható el az üzembe helyezés évében a beszerzési ár 10 százaléka.

A nem saját tulajdonú személygépkocsi üzemi célú használata esetén útnyilvántartás alapján elszámolható az üzemi használatra eső – a norma szerinti üzemanyag mennyiség figyelembevételével számla, vagy a NAV által közzétett üzemanyagár alapján megállapított üzemanyagköltség, valamint – a számla szerinti egyéb költség, amennyiben az a szerződés alapján a magánszemélyt terheli.

Nem saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali, üzleti célú használata esetén a személygépkocsi bérleti vagy lízingdíja címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a bevétel 1 százalékát, egyébként ilyen címen a magánszemély költséget nem számolhat el.

A cégautóadót a tulajdonosnak kell fizetnie, kivéve, ha az egyéni vállalkozó havi 500 kilométer utat számol el útnyilvántartás vezetése nélkül a saját tulajdonban lévő személygépkocsi után.

Az egyéni vállalkozónak is lehetősége van arra, hogy útnyilvántartás vezetése helyett – saját tulajdonú személygépkocsi használata címén, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától – havi 500 kilométernek megfelelő költséget számoljon el a személygépkocsi üzemi célú használata miatt. Ezt az elszámolási módszert is csak a teljes adóévre – illetőleg az adóéven belül a tevékenység teljes időtartamára – lehet alkalmazni. Ha az egyéni vállalkozó ezt a módszert választja, akkor az üzemanyagköltség a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével és a NAV által közzétett ár alapulvételével, a fenntartási költségek pedig kizárólag a kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi normaköltség alkalmazásával számolhatók el. A költség elszámolásának a napja ebben az esetben is az év mindazon hónapjának első napja, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozó 500 kilométer átalányt számolt el.

Kiküldetési rendelvényt az egyéni vállalkozó saját magának nem adhat, csak útnyilvántartás szolgálhat a hivatali, üzleti célból megtett utak nyilvántartására, amennyiben havi 500 kilométernél több út kerül költségelszámolásra.