PDF letöltés

A kezdő vállalkozásokat is mentorálja a NAV

Az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítésére irányuló célkitűzések újabb állomásaként, az adózás rendjéről szóló törvénytervezet új jogintézményként nevesíti az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások között a kezdő vállalkozások támogatását, mentorálását.

A tervezet szerint a NAV a kezdő vállalkozásokat (gazdasági tevékenységet végző természetes személyeket, jogi személyeket, egyéb szervezeteket) az adószám megállapítását követő 30 napon belül fogja megszólítani szóban, vagy írásban. Az adóhatóság a mentorálás keretében információt nyújt a kezdő vállalkozások számára arról, hogy melyek azok a jelenleg is elérhető szolgáltatások, amelyeket a cég igénybe tud venni adókötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

A kezdő vállalkozások számára fontos segítséget nyújthat, hogy pontosan milyen bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek terhelik őket, milyen adónemekkel, bevallási és befizetési határidőkkel kell számolniuk a megalakulást követően. A személyes kapcsolatfelvétel pedig lehetővé teszi a kezdő vállalkozásoknak, hogy egy szakértelemmel rendelkező adóhatósági alkalmazottal is egyeztetni tudjanak a kérdéses részletszabályokat illetően, de akár információt kérhetnek az új adóalanyok az aktuális teendőkről is.

Önkéntes alapon működik 

A mentorálásban való részvétel önkéntes – mint azt a szabályozás külön kiemeli -, tehát nem kötelező jellegű. A korábbi tapasztalatok alapján valószínűleg az első személyes kapcsolatfelvétel során a NAV  az érintett adózónak biztosít egy kapcsolattartót, amelyet kérdés, probléma esetén hívni tud, illetve az első hat hónapos időszakban telefonos megkeresés a NAV felől csak akkor fog érkezni, ha az adókötelezettségek teljesítése során valamit elmulasztott a vállalkozás.

A mentorálás korlátai 

Számos kérdés felvetődik azonban, hogy hogyan valósítható majd meg a hatékony segítségnyújtás!

  1. A legutóbb közölt adatok alapján negyedévente mintegy hat–hétezer társas vállalkozás alakul, és hozzászámítandók a mentorálási lehetőségben szintén érintett egyéni vállalkozások is. Lesz-e kapacitása az adóhatóságnak arra, hogy az elektronikusan kiküldött tájékoztatón túl érdemi, akár egyénre szabott tájékoztatást adjon a vállalkozások számára?
  2. Amennyiben a kezdő vállalkozások nagy arányban élnek a mentorálás lehetőségével, - különösen az egyedi, testreszabott kérdések tisztázásának lehetőségével -, akkor jelentős mértékben leterhelhetik az apparátust, s ezzel háttérbe szorulhat a már hosszabb ideje működő vállalkozások tájékoztatása, illetve számottevően elhúzódhat a válaszadás mindkét viszonylatban. Alkalmazkodik-e ez esetben a válaszadási határidő az adott adókötelezettség teljesítésének esedékességéhez?
  3. Egy későbbi adóigazgatási eljárás,adóellenőrzés során mennyiben jelenthet hivatkozási alapot a cég számára az adózó és az adóhatóság közötti – a mentorálás keretében -, írásban nyújtott tájékoztatás?    
  4. Mennyire lesz képes az új rendszer a vállalkozások működésének sokszínűségéből adódó bonyolultság kezelésére?

Az adóhatóság hatékonyan és eredményesen jelenleg is alkalmazza az adózók mentorálását, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező kiemelt adózóknál.