Pályázat


2015. évi GINOP pályázati menetrend

LETÖLTHETŐ FORMÁTUM


Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere
 

„A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során felszámolja a korábban kiszervezett tevékenységeket. Ezen feladatokat a jövőben az állam, a meglévő belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy elősegítse a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatalt és végrehajtást.” (1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat)

Irányító Hatóságok

 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül főosztályokként működő irányító hatóságok 2014. januártól a tevékenység fókuszát adó területért felelős szaktárcához kerültek áthelyezésre;
 • az irányító hatóságokat átvevő valamennyi minisztériumban egységes szervezeti keretek között kerülnek kialakításra oly módon, hogy az irányító hatóságot képező főosztályok helyettes államtitkári irányítás alatt a minisztérium szervezetébe kerülnek;
 • az IH vezetők (helyettes államtitkárok) a miniszternek közvetlenül alárendelve fogják ellátni feladataikat

SzP: Széchenyi Programiroda

NEP IH: Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóság. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programok és a Svájci-Magyar Együttműködési Program nemzeti kapcsolattartó szerepét látta el, amely feladatok szintén a Széchenyi Programirodához kerültek az átalakítás során. (68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet) 

Közreműködő szervezetek átalakítása 

 • A közreműködő szervezetek a miniszterek irányítása alá kerülnek (1545/2013. Korm. határozat)
 • A 2014-2020-as európai uniós időszak közreműködő szervezetei a korábbi időszak KSZ-einek bázisán kerültek kialakításra.
 • A KSZ-ek továbbra is állami tulajdonban álló gazdasági szervezetek, amelyek kijelöléssel látják el feladataikat.
 • A KSZ-ek tulajdonosi jogait a tevékenység fókuszát adó operatív programért felelős miniszter gyakorolja.
 • Főszabályként egy OP végrehajtására egy KSZ kerül kijelölésre oly módon, hogy a rugalmas kapacitásgazdálkodás biztosítható legyen.
 • Mag - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., a KIKSZ - Közlekedésfejlesztési Zrt, a NKEK - Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., illetve az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. április 15-én megszűnt, ezek feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma vette át.

Központi Koordináció 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2014. január 1-jével megszűnt a központi koordináció a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül került kialakításra 2014. január 1-től.

 A. Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság

A Kormány a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések gyors, megalapozott és koordinált előkészítése érdekében Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (a továbbiakban: NFK) hoz létre. Az NFK elnöke a miniszterelnök, tagjai:

a) a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,

b) a nemzetgazdasági miniszter,

c) a nemzeti fejlesztési miniszter. 

Az NFK működésével kapcsolatos döntés előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Miniszterelnökség látja el.

 B. Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat)

Az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehangolása érdekében a Kormány a  fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések megalapozott előkészítése és a  Miniszterelnökség központi koordinációs tevékenységének ellátása érdekében javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló szervként Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: FKB) hoz létre.

Az  FKB javaslatot dolgoz ki, állást foglal a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) számára a  hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az  Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervekről, az  operatív programokról, azok végrehajtásáról, a  támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról, valamint e  témakörökben indokolt szabályozásról.

Szaktárcák

 A. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • Fejlesztés- és klímapolitikáért valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság (Szabó Zsolt államtitkár):
o    Környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár: Nemcsok Dénes Sándor;
o    Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár: Szalóki Flórián.

 B. Nemzetgazdasági Minisztérium

 • Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár: Rákossy Balázs

o    Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Oláh Gábor helyettes államtitkár)

 • ROP IH Koordinációs főosztály
 • ROP IH OP főosztály
o    Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Karsai Tamás helyettes államtitkár)
o    Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
o    MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
o    ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 • Munkaerőpiaci és képzési államtitkár: dr. Czomba Sándor

 C. Emberi Erőforrások Minisztériuma (15/2014. (IV. 14.) EMMI utasítás)

 • EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkárság (Dr. Köpeczi-Bócz Tamás helyettes államtitkár):
o    Stratégiai Tervezési Koordinációs Főosztály (Horváth Viktor főosztályvezető);
o    EU Fejlesztési Koordinációs Főosztály;
o    Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság:
 • TÁMOP Végrehajtási Osztály;
 • TIOP Végrehajtási Osztály;

o    Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága:

 • EU Pályázatok Felügyeleti Főosztálya;
 • EU Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya;
 • EU Pályázatok Adatszolgáltatási Főosztálya;
 • EU Fejlesztések Finanszírozási Főosztálya;
 • EU Fejlesztések Ügyfélkapcsolati Főosztálya.


Megyei területfejlesztés
 

 • a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei fejlesztési tanácsok jogutódjai a megyei önkormányzatok
 • a regionális fejlesztési ügynökségek a régió megyei önkormányzataink tulajdonába kerülnek
 • a TOP-ban a decentralizált források tervezése integrált programok kialakításával a következő három területi szinten valósuljon meg:
a)    megyei szint,
b)    megyei jogú város szintje,
c)     várostérség és megyei jogú város térségének szintje,
 • a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be
 • a megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végzik el a TOP által meghatározott keretek között


1. melléklet az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyék közötti megoszlása

 

Megye

Forrás (M Ft)

1. 

Bács-Kiskun

35 803,7

2. 

Baranya

25 614,2

3. 

Békés

28 773,9

4. 

Borsod-Abaúj-Zemplén

49 509,7

5. 

Csongrád

25 498,9

6. 

Fejér

21 667,0

7. 

Győr-Moson-Sopron

16 827,2

8. 

Hajdú-Bihar

33 055,6

11.

Heves

19 951,6

10.

Jász-Nagykun-Szolnok

28 043,2

11.

Komárom-Esztergom

13 322,4

12.

Nógrád

20 109,2

13.

Somogy

21 956,1

14.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

45 846,1

15.

Tolna

13 836,6

16.

Vas

13 400,6

17. 

Veszprém

21 555,0

18. 

Zala

15 228,9

 

ÖSSZESEN

449 999,9


2. melléklet az 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozathoz

A megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyei jogú városok közötti megoszlása

 

Megyei jogú város

Forrás (M Ft)

1. 

Békéscsaba

12 466,7

2. 

Debrecen

40 809,0

3. 

Dunaújváros

7 000,5

4. 

Eger

10 442,0

5. 

Győr

20 352,5

6. 

Hódmezővásárhely

9 269,6

7. 

Kaposvár

13 898,0

8. 

Kecskemét

21 769,5

9. 

Miskolc

33 220,7

10. 

Nagykanizsa

7 477,8

11. 

Nyíregyháza

23 204,6

12. 

Pécs

29 576,2

13. 

Salgótarján

8 663,7

14. 

Sopron

10 182,4

15. 

Szeged

31 904,8

16. 

Székesfehérvár

16 070,0

17. 

Szekszárd

6 464,9

18. 

Szolnok

14 310,8

19. 

Szombathely

13 692,5

20. 

Tatabánya

12 411,1

21. 

Veszprém

10 875,4

22. 

Zalaegerszeg

10 547,3

 

ÖSSZESEN

364 610,0


A közreműködő szervezeteket érintő változások
 

A kormány a 2014-2020 uniós költségvetési ciklusnak már egy teljesen új fejlesztéspolitikai rendszerrel szeretne nekikezdi, ezért az elmúlt időszakban több jelentős változtatás történt. 

Első lépésként az operatív programok irányító hatóságai 2014. január 1-től átkerültek a terület programjait kezelő minisztériumokhoz, a második lépés pedig a közreműködő szervezetek minisztériumba integrálása volt. 

A változások az következő közreműködő szervezeteket érintették:

 • KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.;
 • MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.;
 • ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.;
 • NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.


A támogatott projektekkel kapcsolatos hivatalos küldeményeket 2014. április 15-től a következő címekre kell küldeni:

Postázási cím

Operatív Programok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest, Váci út 45. C. épület

Humán Erőforrás Operatív Program – HEFOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - TIOP

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Közlekedés Operatív Program - KÖZOP

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program – KIOP

Környezet és Energia Operatív Program - KEOP

Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest, Váci út 83.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - GINOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program - GOP

Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály

1139 Budapest, Váci út 81-83.

Államreform Operatív Program - ÁROP

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program - EKOP

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

6701 Szeged, Postafiók 29.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Dél-alföldi Operatív Program – DAOP

DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7621 Pécs, Mária u. 3.

Dél-dunántúli Operatív Program - DDOP

ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

4002 Debrecen 2, Postafiók 501.

Észak-alföldi Operatív Program - ÉAOP

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

3523 Miskolc, Postafiók 228.

Észak-magyarországi Operatív Program – ÉMOP

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár, Rákóczi F. u. 1. III. emelet

Közép-dunántúli Operatív Program - KDOP

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Hermina út. 17.

 

Közép-magyarországi Operatív Program - KMOP

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

9401 Sopron Csatkai E. u. 6.

9700 Szombathely Kőszegi u. 23.

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program - NYDOP


Pályázati források

Leonardo da Vinci Program

http://www.leonardo.org.uk/  (hivatalos honlap)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm


Európai Területi Együttműködési Programok

http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-egyu2ttmukodes-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm


Az EU Kulturális Keretprogramja
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm

Versenyképesség és Innovációs Keretprogram

http://ec.europa.eu/cip/index_hu.htm
http://ec.europaeu/cip/

Intelligens Energia Európa
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
Horizont 2020 Keretprogram

http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/horizont-2020/mi-horizont 2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Európa a Polgárokért Program
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm

Kreatív Európa Program - MEDIA alprogram
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/creative-europe/index_en.htm

Új Széchenyi Terv (operatív programok elérhetősége)
http://www.nfu.hu/palyazati_dokumentaciok

Szakminisztériumok elérhetőségei
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

Norvég Alap és EGT Alap
http://www.norvegalap.hu/hu/cimoldal

Svájci Hozzájárulás
http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/hu/Home/Swiss_contribution_to_Hungary

Közösségi Kezdeményezések
http://www.nfu.hu/kozossegi_kezdemenyezesek

INTERREG
http://www.nfu.hu/interreg_kozossegi_kezdemenyezes
http://www.interreg4c.eu/

LEADER
http://umvp.kormany.hu/iv-tengely-leader

EQUAL
http://equal.nfu.hu/

URBACT
http://urbact.eu/
http://www.urbact.hu/