Csoportos társaságiadó-alany sporttámogatása

Kérdés:

2019. január 1-től a cégcsoportunk néhány tagja csoportos társaságiadó-alanyként működik tovább. Ezek a tagok a múltban is lelkesen támogatták a látványcsapatsportokat, éltek a társaságiadó-kedvezménnyel is. Ebben az évben is szeretnék folytatni ezt a megszokott módon, viszont felmerül a kérdés, hogy a támogatást és a kiegészítő támogatást kizárólag a csoportképviselő nyújthatja-e, és ő köteles a kiegészítő támogatáshoz tartozó szerződés megkötésére, vagy ezek továbbra is a tagoknál maradó feladatok?

Válasz:

A 2019-től csoporttaggá váló vállalatok a támogatás nyújtása során alapvetően követhetik a korábbi gyakorlatot, de az adóhatósági bejelentésnél (és az adókötelezettség megállapítása során az érvényesítésnél) figyelni kell, mert ez nem a csoporttag, hanem a csoportképviselő feladata. A csoporttag állítja ki a támogatási szándéknyilatkozatot, beszerzi a támogatási igazolást, teljesíti az alaptámogatást, szerződik a kiegészítő támogatásra és teljesíti a kiegészítő támogatást is. A támogatási igazolás támogatásnyújtói adatként a csoporttag mint csoportos társaságiadó-alanyiság tagja nevét, székhelyét és a csoportos társaságiadó-alany adószámát tartalmazza.

Egyébként a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 23. § (8)-(14) bekezdésben találhatóak meg a csoportos társaságiadó-alany adókedvezmény igénybevételének feltételei. A csoportos társaságiadó-alany a látványcsapatsport támogatásának adókedvezményét egy aktuálisan adott (nem csoporttagság előtti) támogatásra akkor veheti igénybe, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja vállalja, és e csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti, ideértve azt is, hogy ez a csoporttag lesz a támogatás nyújtója. Ebből következően nem kizárólag a csoportképviselő kerülhet támogatás nyújtói pozícióba, hanem bármely csoporttag, beleértve magát a képviselőt is. Nem tiltott, hogy több vagy az összes tag nyújtson látványcsapatsport- támogatást. Saját adózói elhatározás, hogy melyik csoporttag fog látvány-csapatsport-támogatást nyújtani, de a hozzá tartozó adókedvezmény feltételeit annak a tagnak kell teljesítenie, amely a támogatást adta. Ezalól kivételek az adókedvezményhez tartozó, az adóhatóság felé történő bejelentések és magának az adókedvezménynek az igénybevétele, amelyeket kizárólag a csoportképviselő tehet meg a csoportos társaságiadó-alany képviseletében.

DT