Innovációs járulékfizetési kötelezettség

Kérdés:

Az innovációs járulék szempontjából hogyan kell megállapítani a Kkv tv. szerinti besorolást, ha a magyar kft. egy európai holding 100 százalékos tulajdonában áll. A magyar kft, a mutatószámai alapján kisvállalkozásnak minősül, de a holding más európai országokban lévő vállalataival üzleti kapcsolatban áll. Tudomásunk szerint a holding készít konszolidált beszámolót. A kérdés, hogy a konszolidált adatok alapján kell megállapítani az innovációs járulék kötelezettséget, vagy külön-külön kell minősíteni a cégeket a saját „nemzeti” beszámolójuk alapján?

Válasz:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv. tv.) szerint azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a besorolást az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 

Ennek során a vállalkozás, illetve konszolidált beszámoló adataihoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban. 
Ezen kívül az adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek. 

A partner és a kapcsolódó vállalkozás meghatározása nem tesz különbséget belföldi és külföldi illetőségű vállalkozások között, így a kft-nek a holding által készített konszolidált beszámoló adatait kell figyelembe vennie. 

Amennyiben a kft. vagy más kapcsolódó vállalkozás adatát nem tartalmazza a konszolidált beszámoló, akkor ezen vállalkozások adatait hozzá kell adni a konszolidált beszámoló adataihoz.

DT