Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka

Kérdés:

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartalékot képezne, a kérdés az, hogy ennek könyvelése milyen módon történik? A tartalék képzésekor csak nyilvántartást kell vezetni (pl.táblázatban), és az SZJA bevallásban feltüntetni, vagy a könyvelésben is kell szerepeltetni? A tartalék felhasználását kell-e könyvelni, vagy csak az SZJA bevallásban kell szerepeltetni?

Válasz:

Az egyéni vállalkozónak a fejlesztési tartalék képzése azzal az előnnyel jár, hogy az e címen nyilvántartott összeg csökkenti az egyéni vállalkozó bevételét. A bevételt csökkentő összeget nyilvántartásba kell venni és ezt a nyilvántartott összeget a vállalkozónak nem kell leadóznia.

Bevételt csökkentő tételként a bevétel és a költség különbségének 50 %-át, de legfeljebb 500 millió forintot lehet figyelembe venni, és a nyilvántartásba vett összeget az adóbevallásban tájékoztató adatként szerepeltetni kell.

Az egyéni vállalkozónak a fejlesztési tartalék-nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen a kivezetett összeg(ek), valamint a kivezetés(ek) alapjául szolgáló kiadás(ok) teljesítésének időpontja(i) és összege(i), illetve a kivezetés(ek) miatt fizetendő adó és késedelmi pótlék összege.

Az Szja. tv. értelmében a fejlesztési tartalékként képzett összeget, a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három adóév során kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése vagy előállítása érdekében használhatja fel az egyéni vállalkozó.

A cél szerinti felhasználás egyben azt is jelenti, hogy a beszerzési árnak a nyilvántartásból kivezetett összeggel csökkentett részét lehet a költségek között elszámolni.

Amennyiben ezt az összeget nem költi el határidőben, vagy más célra használja, akkor a nyilvántartott összeget ki kell vezetnie a nyilvántartásából és meg kell állapítani az adókötelezettséget szankciókkal növelve.

 
DT