Mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

Kérdés:

Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő hogyan számolhatja el költségeit, illetve a bevétele hány százalékát kell költségnek tekinteni?

Válasz:

A tételes költségleszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a bevételéből levonhatja az elszámolható, igazolt költségeit, illetve ezen felül a bevételének 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül elszámolhatja.

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a személyi jövedelemadó bevallásában nemleges nyilatkozatot tehet, ha az adóévben elért bevétele nem haladja meg a 4 millió forintot. Ennek feltétele, hogy a mezőgazdasági kistermelő rendelkezik legalább a bevétele 20 százalékát kitevő összegben igazolt költséggel.

2019. január 1-től a mezőgazdasági kistermelő a tevékenységével összefüggésben felmerült költséget a számla mellett egyéb bizonylattal is igazolhatja mindkét esetben.

DT