Adománybolt nyitása

Kérdés:

Magánszemélyként magánalapítványt szeretnék indítani, melynek keretében adományboltot kívánok működtetni. Milyen formában és milyen adózással tehetem ezt meg?

Válasz:

Jogszabály az adományboltokról semmilyen külön rendelkezést nem tartalmaz. Ebből következik, hogy az adománybolt is kereskedelmi üzlet és az alapítványnak be kell jelenteni az üzlet helye szerinti önkormányzat jegyzőjéhez a kereskedelmi tevékenység folytatásra irányuló szándékot a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) előírása szerint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (ix. 29.) Korm. rendelet (R.) alapján. A bejelentésre az önkormányzatok általában rendszeresítenek nyomtatványt.

A 48/2013 (XI.15) NGM (a továbbiakban: NGM r.)   rendelet szerint a kiskereskedelmi tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet kizárólag pénztárgéppel tehet eleget nyugta adási kötelezettségének. Ha azonban az adományként kapott készletet pénzadomány ellenében értékesítik, akkor nem minősül kiskereskedelmi az ügyletnek, hanem két adományozás. Ez azonban csak akkor áll fenn az üzlet tevékenységére, ha ez a megoldás kizárólagos, ellenkező esetben az üzlet tevékenysége kiskereskedelem.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) előírása szerint, ha az alapítvány bevétele meghaladja az alanyi adómentességre előírt határt (8 millió forintot), akkor áfa alannyá válik a bolt tevékenysége tekintetében.

Az átalányadózás szerint adózó, a jövedelmet a bevételből az adóév egészében kiskereskedelmi tevékenységből ( a kormányrendelet szerint) bevételt szerző egyéni vállalkozó 87 % költséghányad levonásával állapítja meg. Amennyiben kiegészítő tevékenységként szerez jövedelmet, akkor a levonási arány 83%!

Alanya lehet az alapítvány a helyi adónak is. Ha végez vállalkozási tevékenységet és fizet társasági adót. Társasági adófizetés hiányában az alapítvány mentes a helyi adó alól. Fontos az is, hogy a helyi adó bevezetése önkormányzati jogkör, ezért azt is vizsgálni kell, hogy az adott önkormányzat milyen helyi adó bevezetéséről rendelkezett.

DT