KATA adózó szolgáltatásnyújtása a közösség másik tagállamába

Kérdés:

Alanyi mentes KATA-s egyéni vállalkozó, uniós országba számláz szolgáltatásnyújtást. Mire kell ügyelni, mit kell a számlán feltüntetni? A kiszámlázott összeg, havonta kb. 200-300 euro, beleszámít-e a 8 millió forintos értékhatárba? Kell-e közösségi adószámot igényelni?

Válasz:

Ha a katás, alanyi adómentes adóalany a Közösségen belülre terméket értékesít – és ennek a forintra átszámított értékével együtt is tudja tartani az évi 8 millió forintos árbevételi értékhatárt – a közösségi adószámmal rendelkező másik tagállami adózónak, akkor a magyar adóalany áfa áthárítása nélkül számláz (Közösségen belüli adómentes termékértékesítés, melynek további feltételeire most nem térünk ki), és erre tekintettel nem kötelező közösségi adószámot kérnie. (Ugyanakkor a gyakorlatban a másik fél – érthető óvatosságból – nem minden esetben hajlandó üzletelni érvényes közösségi adószámmal nem rendelkező partnerrel, ezért mindenképpen javasolható a közösségi adószám igénylése.)

Ha ugyanez az adóalany a Közösség másik tagállamában illetőséggel rendelkező adóalanynak szolgáltatást nyújt, akkor az első teljesítést megelőzően közösségi adószámot kell kérnie. Ha a szolgáltatásnyújtás külföldön teljesítettnek minősül, akkor a kibocsátott számlára rá kell írni, hogy az áfa-törvény területi hatályán kívüli értékesítésről van szó (Közösségen belüli fordított adózás).

Az Áfa tv. 193.§ (1) d) pontja szerint az adóalany nem járhat el alanyi adómentes minőségében a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtásai vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy

-       a tevékenységhez kapcsolódó beszerzések áfája (arányosítva) levonásba helyezhető (ha ennek további feltételei is fennállnak);

-       áfa bevallást kell benyújtania;

-       mindezek alátámasztására alkalmas nyilvántartásokat kell vezetnie, dokumentumokat kell megőriznie.

A külföldi teljesítési helyű ügyletekhez kapcsolódó ellenérték – az Áfa tv. 2.§-a alapján – nem számít bele az alanyi adómentesség értékhatárába (pl. másik tagállamban letelepedett adóalany részére teljesített szolgáltatásnyújtások).

 

Egyebekben, a további általános szabályok és operatív tennivalók (pl. bevallások) ügyében javaslom a NAV „17. sz. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített - közösségi kereskedelemmel kapcsolatos - ügyleteire vonatkozó alapvető áfa-szabályok” c. anyagának áttekintését, különösen a 9.oldalon szereplő „B” alpontot, mely a nem közösségen belüli adóalannyal folytatott, szolgáltatásra irányuló ügyletek áfa-bevallási kötelezettségéről szól.

DT