Gyakran ismételt kérdések Keresés

Innovációs járulékfizetési kötelezettség

Kérdés:

Az innovációs járulék szempontjából hogyan kell megállapítani a Kkv tv. szerinti besorolást, ha a magyar kft. egy európa...

Válasz:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (...
Elolvasom

Civil szervezet beszámolójának kiegészítő melléklete

Kérdés:

Valóban kell-e a kettős könyvvitelt vezető civil szervezeteknek a szám­viteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is...

Válasz:

A civil szervezet a számviteli törvény sze­rinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készíté...
Elolvasom

Harmadik országbeli vállalkozótól igénybevett szolgáltatás áfája

Kérdés:

Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás számláján a számlakibocsátó áfát nem tüntetett fel. Kell-e az á...

Válasz:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 37.§. (1) bekezdése é...
Elolvasom

Fejlesztési adókedvezmény igénybe vételének bejelentése

Kérdés:

Vállalkozásunk fejlesztési adókedvezményt szeretne igénybe venni a beruházásával kapcsolatban. Kérdés az, hogy az adóked...

Válasz:

A társasági adóról és az osztalékadó­ról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: T...
Elolvasom

Katás egyéni vállalkozó autóértékesítése

Kérdés:

Katás egyéni vállalkozó értékesíteni szeretné személygépkocsiját. Helyesen tudjuk, hogy ez az idei évtől nem számít bele...

Válasz:

Kedvezően változott a katásokra vonatkozó szabályozás abban az esetben, ha a katás olyan i...
Elolvasom

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka

Kérdés:

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartalékot képezne, a kérdés az, hogy ennek könyvelése milyen módon történik? A tartalék k...

Válasz:

Az egyéni vállalkozónak a fejlesztési tartalék képzése azzal az előnnyel jár, hogy az e cí...
Elolvasom

Tagi kölcsön elengedése

Kérdés:

Vállalkozásunk átmeneti likviditási problémával küzd, tőkére van szüksége. Arra gondoltunk, hogy tagi kölcsön elengedéss...

Válasz:

A tagi kölcsönt a társaság magánszemély tagja vagy egy másik társaság, mint tag nyújtja a ...
Elolvasom

Milyen jövedelemk számítanak bele az adófizetési felső határba

Kérdés:

Milyen jövedelmek számítanak be az adófizetési felső határba, ugyanis a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény elő...

Válasz:

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.)...
Elolvasom

Beszámolókészítési kötelezettség a vélgelszámolás alatt

Kérdés:

2018. szeptember 1-jével cégünk végelszámolását indítottuk el, a vállalkozás üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Kérd...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 11. § (10...
Elolvasom

Kivás cég és a cafeteria

Kérdés:

Cégünk ebben az évben SZÉP-kártya juttatást ad a dolgozóinak. Kiva szerint adózunk és 2019. január 1-től a SZOCHO törvén...

Válasz:

A társasági adó szerint adózó vállalkozásoknak a Szép-kártya, mint béren kívüli juttatás u...
Elolvasom

Mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

Kérdés:

Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő hogyan számolhatja el költségeit, illetve a bevétele hány ...

Válasz:

A tételes költségleszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a bevételéből levonhatja a...
Elolvasom

Nyugdíjas ügyvezető munkaviszonyban

Kérdés:

Egy kft ügyvezetője megbízásos alapon látja el az ügyvezetést illetve a kft szolgáltatási munkáit nyugdíjasként, 2019. j...

Válasz:

Nem szükséges társasági szerződést módosítani ahhoz, hogy az említett tulajdonos tag munka...
Elolvasom

Kinek jár vágkielégítés

Kérdés:

Egy vállalkozásnál a tulajdonos váltás következtében olyan döntés született, hogy az ott dolgozóknak közös megegyezéssel...

Válasz:

A Munka Törvénykönyve határozza meg azt, hogy csak abban ez esetben jár a dolgozónak végki...
Elolvasom

Egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés:

30 éve főállású egyéni vállalkozó 2019.01.23-án eléri az öregkori nyugdíjkorhatárt. Vállalkozását nem kívánja megszüntet...

Válasz:

Az 1958-as bevallást a januári bérről február 12-ig kell beadni, addig meg kell kapnia a n...
Elolvasom

Peresített követelés elszámolása

Kérdés:

Társaságunk tulajdonában lévő ingatlan évekkel ezelőtt bérbeadásra került. A bérleti szerződés alapján kiállított bérlet...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 29. § (1)...
Elolvasom

Felújítás használatba vételének bizonylatolása

Kérdés:

Egy vállalkozás a használatban lévő tárgyi eszkö­zeiken a tárgyévben korszerűsí­tésnek minősülő felújítási mun­kákat vég...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 48. § (1) b...
Elolvasom

Visszatérés az alanyi áfamentességbe

Kérdés:

Egy egyéni vállalkozó a bevételei esetében 2017 év közben elérte a 8 millió forintos alanyi adómentes határt. A 2018. év...

Válasz:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 324. §. alapján: "324. § (1) ...
Elolvasom

A kölcsön után fizetendő kamat elszámolása

Kérdés:

Egy társaság tulajdonosa – kül­földi cég – hosszú lejáratú tagi kölcsönt nyújtott ingatlanvá­sárlásra. A szerződés szeri...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 85. § (2)...
Elolvasom

Másodállású egyéni vállalkozó adózása

Kérdés:

Másodállásban, egyéni vállalkozóként beindítandó tevékenységemben szeretnék olyan optimális adózási formát választani, a...

Válasz:

A legoptimálisabb eset a tételes költségelszámolás választása, melynek lényege, hogy miutá...
Elolvasom

Transzferár nyilvántartási kötelezettség

Kérdés:

A transzferár nyilvántartásra kötelezett adózó minden kapcsolt vállalkozásával létesített tranzakcióhoz köteles nyilvánt...

Válasz:

Csak azokhoz a tranzakciókhoz szükséges elkészíteni a transzferár nyilvántartást, melyek ö...
Elolvasom