Gyakran ismételt kérdések Keresés

Beszámolókészítési kötelezettség a vélgelszámolás alatt

Kérdés:

2018. szeptember 1-jével cégünk végelszámolását indítottuk el, a vállalkozás üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Kérd...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 11. § (10...
Elolvasom

Kivás cég és a cafeteria

Kérdés:

Cégünk ebben az évben SZÉP-kártya juttatást ad a dolgozóinak. Kiva szerint adózunk és 2019. január 1-től a SZOCHO törvén...

Válasz:

A társasági adó szerint adózó vállalkozásoknak a Szép-kártya, mint béren kívüli juttatás u...
Elolvasom

Mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

Kérdés:

Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő hogyan számolhatja el költségeit, illetve a bevétele hány ...

Válasz:

A tételes költségleszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a bevételéből levonhatja a...
Elolvasom

Nyugdíjas ügyvezető munkaviszonyban

Kérdés:

Egy kft ügyvezetője megbízásos alapon látja el az ügyvezetést illetve a kft szolgáltatási munkáit nyugdíjasként, 2019. j...

Válasz:

Nem szükséges társasági szerződést módosítani ahhoz, hogy az említett tulajdonos tag munka...
Elolvasom

Kinek jár vágkielégítés

Kérdés:

Egy vállalkozásnál a tulajdonos váltás következtében olyan döntés született, hogy az ott dolgozóknak közös megegyezéssel...

Válasz:

A Munka Törvénykönyve határozza meg azt, hogy csak abban ez esetben jár a dolgozónak végki...
Elolvasom

Egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés:

30 éve főállású egyéni vállalkozó 2019.01.23-án eléri az öregkori nyugdíjkorhatárt. Vállalkozását nem kívánja megszüntet...

Válasz:

Az 1958-as bevallást a januári bérről február 12-ig kell beadni, addig meg kell kapnia a n...
Elolvasom

Peresített követelés elszámolása

Kérdés:

Társaságunk tulajdonában lévő ingatlan évekkel ezelőtt bérbeadásra került. A bérleti szerződés alapján kiállított bérlet...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 29. § (1)...
Elolvasom

Felújítás használatba vételének bizonylatolása

Kérdés:

Egy vállalkozás a használatban lévő tárgyi eszkö­zeiken a tárgyévben korszerűsí­tésnek minősülő felújítási mun­kákat vég...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 48. § (1) b...
Elolvasom

Visszatérés az alanyi áfamentességbe

Kérdés:

Egy egyéni vállalkozó a bevételei esetében 2017 év közben elérte a 8 millió forintos alanyi adómentes határt. A 2018. év...

Válasz:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 324. §. alapján: "324. § (1) ...
Elolvasom

A kölcsön után fizetendő kamat elszámolása

Kérdés:

Egy társaság tulajdonosa – kül­földi cég – hosszú lejáratú tagi kölcsönt nyújtott ingatlanvá­sárlásra. A szerződés szeri...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 85. § (2)...
Elolvasom

Másodállású egyéni vállalkozó adózása

Kérdés:

Másodállásban, egyéni vállalkozóként beindítandó tevékenységemben szeretnék olyan optimális adózási formát választani, a...

Válasz:

A legoptimálisabb eset a tételes költségelszámolás választása, melynek lényege, hogy miutá...
Elolvasom

Transzferár nyilvántartási kötelezettség

Kérdés:

A transzferár nyilvántartásra kötelezett adózó minden kapcsolt vállalkozásával létesített tranzakcióhoz köteles nyilvánt...

Válasz:

Csak azokhoz a tranzakciókhoz szükséges elkészíteni a transzferár nyilvántartást, melyek ö...
Elolvasom

Őstermelő járulékbevallása

Kérdés:

Kell-e annak a biztosított őstermelőnek járulék bevallást adnia, akinek a megelőző évben őstermelői tevékenységből bevét...

Válasz:

Ha a természetes személy a tárgyévet megelőző évben őstermelőként bevételt nem szerzett és...
Elolvasom

Elektronikus bizonylatok megőrzése

Kérdés:

A bizonylatok kinyomtatásából és papíralapú megőrzéséből fakadó adminisztrációs - és költségterhek csökkentése érdekében...

Válasz:

Az elektronikus formában kiállított bi­zonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény...
Elolvasom

Külföldi munkavállaló lakásbérlete

Kérdés:

Cégünk négy külföldi munkavállalójának egy-egy lakást bérel ugyanazon az értéken. A lakások nem a cég telephelyei (nem i...

Válasz:

A külföldi munkavállalók részére, a társaság által kifizetett lakbér a munkavállalók részé...
Elolvasom

Alanyi adómentesség túllépése

Kérdés:

Alanyi adómentes vállalkozás átlépte a 8 millió forintos értékhatárt. A számlát AM jelzéssel adta ki mindig. Ha túllépte...

Válasz:

Amelyik számlával átlépi a 8 millió forintos alanyi adómentes értékhatárt, azt már áfásan ...
Elolvasom

Építési telek áfa-megítélése

Kérdés:

Vállalkozásunk olyan telket vásárol egy másik vállalkozástól, amely építési telekké van nyilvánítva. Felmerül a kérdés, ...

Válasz:

Az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmező rendelkezései szer...
Elolvasom

Nyugdíjas munkavállaló közterhe

Kérdés:

Kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas vállalkozónak (Bt kültag) az új törvényi szabályozás értelmében, 2019-től a ...

Válasz:

A 2019-es adótörvények csak abban az esetben adnak lehetőséget a saját jogú nyugdíjasnak a...
Elolvasom

Adománybolt nyitása

Kérdés:

Magánszemélyként magánalapítványt szeretnék indítani, melynek keretében adományboltot kívánok működtetni. Milyen formába...

Válasz:

Jogszabály az adományboltokról semmilyen külön rendelkezést nem tartalmaz. Ebből következi...
Elolvasom

Tárgyi eszközök átsorolása

Kérdés:

Egy vállalkozó 2009-ben a ter­melő tevékenységéhez használt gyárépület bezárásáról döntött, ezért a gyárépület és az abb...

Válasz:

A vállalkozó 2009-ben csak a termelés megszüntetéséről döntött, de nem ho­zott döntést az ...
Elolvasom