Gyakran ismételt kérdések Keresés

Nyugdíjas munkavállaló közterhe

Kérdés:

Kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas vállalkozónak (Bt kültag) az új törvényi szabályozás értelmében, 2019-től a ...

Válasz:

A 2019-es adótörvények csak abban az esetben adnak lehetőséget a saját jogú nyugdíjasnak a...
Elolvasom

Adománybolt nyitása

Kérdés:

Magánszemélyként magánalapítványt szeretnék indítani, melynek keretében adományboltot kívánok működtetni. Milyen formába...

Válasz:

Jogszabály az adományboltokról semmilyen külön rendelkezést nem tartalmaz. Ebből következi...
Elolvasom

Tárgyi eszközök átsorolása

Kérdés:

Egy vállalkozó 2009-ben a ter­melő tevékenységéhez használt gyárépület bezárásáról döntött, ezért a gyárépület és az abb...

Válasz:

A vállalkozó 2009-ben csak a termelés megszüntetéséről döntött, de nem ho­zott döntést az ...
Elolvasom

EKHO és a munkaviszony

Kérdés:

Egy Kft olyan tevékenységet végez, amely szerint EKHO adózásra van lehetősége. A Kft. tulajdonosa, aki egyben ügyvezető ...

Válasz:

Az Ekho tv. alapján az ügyvezető magánszemély akkor választhatja az ekho szerinti adózást,...
Elolvasom

Elengedett kölcsön adózása

Kérdés:

Egy kft kölcsönt nyújtott tulajdonosának. A tulajdonos nem tudja visszafizetni az összeget, így a kft szeretné elengedni...

Válasz:

Az elengedett követelés összege az 1996.évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 8.§. (1) bekezdés h) ...
Elolvasom

KATA adózó szolgáltatásnyújtása a közösség másik tagállamába

Kérdés:

Alanyi mentes KATA-s egyéni vállalkozó, uniós országba számláz szolgáltatásnyújtást. Mire kell ügyelni, mit kell a száml...

Válasz:

Ha a katás, alanyi adómentes adóalany a Közösségen belülre terméket értékesít – és ennek a...
Elolvasom

Áfa alanyi mentesség határának átlépése

Kérdés:

Alanyi áfa mentes, kata szerint adózó egyéni vállalkozó év közben átlépi a 8 millió forintos áfa mentes értékhatárt. Mi ...

Válasz:

A kata egy adózási mód, nincs hatással az áfára, az áfa törvény minden vállalkozási formár...
Elolvasom

Befektetés értékvesztése

Kérdés:

A társaságunk által alapított új gazdasági társaság két egymást követő évben is vesz­teségesen működött, a saját tőkéje ...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 54. § (1) b...
Elolvasom

Mezőgazdasági idénymunka bérpótléka

Kérdés:

Mezőgazdasági idénymunka esetén két hónapon át, hétfőtől szombatig, naponta 10 órás munka esetén kell-e bérpótlékot fize...

Válasz:

Az egyszerűsített foglalkoztatás során a munkaviszony létesítése, megszüntetése, tartalmán...
Elolvasom

Munkáltató által adott temetési segély

Kérdés:

Egy vállalkozás ügyvezetőjének – aki munkaviszonyban áll a cégben – édesanyja elhunyt. A temetés költségeit szeretné a c...

Válasz:

Az Szja törvény 1.számú mellékletének 1.3 pontja alapján adómentes a munkáltató által az e...
Elolvasom

Gazdasági társaságok pótbefizetésének elszámolása

Kérdés:

Egy veszteségesen működő társaság tulajdonosai – melyek szintén gazdasági társaságok – a veszteség fedezetére pótbefizet...

Válasz:

A gazdasági társaság tulajdonosa/tulajdonosai pótbefizetést csak akkor tehetnek, ha a társ...
Elolvasom

Mikrogazdálkodói beszámoló készítése

Kérdés:

Egy mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozás melyik évtől köteles visszatérni az egyszerűsített éves beszámoló al...

Válasz:

A számvitelről szóló, 2000. évi C. tv. 9. § (6) bekezdése rendelkezik annak feltételeiről,...
Elolvasom

Sporttámogatás elszámolása a támogatónál

Kérdés:

Cégünk szeretne sporttámogatást adni a társasági adójából egy sportegyesület részére. Mit és hogyan lehet és kell elszám...

Válasz:

A látvány-csapatsportok támogatására a társasági adó alanyai az általuk sportszervezetekne...
Elolvasom

Egyszerűsített foglalkoztatás (90) nap túllépése

Kérdés:

Egy vállalkozás egyszerűsített munkavállalói szerződéssel foglalkoztat munkavállalókat. Egy munkavállaló bejelentése meg...

Válasz:

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.évi LXXV. törvény (efo tv.) 8.§. (4) bekezd...
Elolvasom

Osztalékfizetés katás bt-ben

Kérdés:

Két magánszemély tulajdonossal rendelkező betéti társaság a KATA szerinti adózást választotta január 1-től. A beltag főá...

Válasz:

A kisadózó vállalkozás esetében az adóalanyiság akkor jöhet létre, ha a kisadózó vállalkoz...
Elolvasom

Kata és a felvásárlási jegy

Kérdés:

Katás egyéni vállalkozóként, alanyi adómenteként zöldség gyümölcs piaci kiskereskedelemmel foglalkozom. A termékek vásár...

Válasz:

Az olyan adóalany aki/amely a mezőgazdasági tevékenységére az Áfa tv. XIV. fejezetének elő...
Elolvasom

Mezőgazdasági idénymunkás foglalkoztatása

Kérdés:

Egy mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó cég mezőgazdasági idénymunkásokat szeretne alkalmazni, egyszerűsíte...

Válasz:

Az egyszerűsített foglalkoztatással, alkalmi munkavállalással a 2012. évi I.tv. (Mt.) 201-...
Elolvasom

Saját célú reklám adókötelezettsége

Kérdés:

Egy termelő cég a termékei reklámozására készít saját szórólapot és címkét. Felmerült az a kérdés, hogy vonatkozik-e a c...

Válasz:

A saját célú reklám 2017. 05. 26-tól kikerült az adóztatandó tényállások közül, így ettől ...
Elolvasom

KATÁ-s egyéni vállalkozó számlázása külföldre

Kérdés:

Katás egyéni vállalkozó közvetítő oldalon keresztül szeretne szoftverfejlesztési szolgáltatást eladni külföldre. Alanyi ...

Válasz:

1./ Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 193. § (1) bekez...
Elolvasom

Beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

Kérdés:

  A társasági adótörvény 22/A. § (1) bekezdése alapján a hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget ...

Válasz:

A KKV beruházási hitel kamata utáni adókedvezményt a megkötött hitelszerződés alapján tárg...
Elolvasom